Upopulære kolonier: Råger i skudlinjen

Regulering af de blåsorte fugle giver flere, men mindre ynglekolonier, viser ny undersøgelse

Rågen er meget synlig i det åbne landskab. Foto: John Larsen

Rågerne er ikke fugle, der holder deres familieliv hemmeligt. De yngler i tætte kolonier i smålunde, byparker og skovbryn, hvorfra de i flokke søger efter føde på nærliggende marker og enge. Samtidig kommunikerer de vildt og inderligt, så mange synes, at de laver en larm uden lige. På grund af støje...

Læs denne artikel

- og alle andre på Forum Søndag fra kun 1 krone

Forum Søndag

Dit digitale Søndagsunivers

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos læserklubben

Forum Søndag

Dit digitale Søndagsunivers

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos læserklubben