175 års byjubilæum: Kongen udfyldte Silkeborgs dåbsattest

Den 7. januar var det 175 år siden, at kongen ved »allerhøjeste resolution« gav sin godkendelse til, at der skulle oprettes en handelsplads ved Silkeborg Hovedgaard - startsignalet til Silkeborg by

Silkeborg by er en af de få byer i Danmark, der er planlagt fra grunden. I dag for 175 år siden underskrev kong Christian 8. Silkeborgs »dåbsattest« i form af denne kongelige resolution.

For 175 år siden, 7. januar 1846, noterer Kong Christian 8. i sin dagbog »Danske Cancelli, om Silkeborg By«. Det kan kun betyde, at det magtfulde regeringskontor har forelagt ham en sag vedr. Silkeborg, som må have haft hans interesse.

Faktisk er det netop den dag, kongen i en »allerhøjeste resolution« bifalder, »at der ved Hovedg...