Natur i bedring: Der er flere fugle end for 200 år siden

Mere skov og naturbeskyttelse har gjort, at fuglebestanden i dag er større end i 1800-tallet, viser en ny afhandling

Med mere urørt skov kan sort stork måske igen blive dansk ynglefugl. Foto: Arthur Tabor

Det danske landskab så helt anderledes ud omkring år 1800, end det gør i dag. Det fremgår tydeligt, når man kigger på de gamle guldaldermalerier. Dengang var der masser af vild natur med endeløse heder, udstrakte enge og mange lavvandede søer og fjorde. I dag er landskabet helt forandret. Al...

Læs denne artikel

- og alle andre på Forum Søndag fra kun 1 krone

Forum Søndag

Dit digitale Søndagsunivers

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos læserklubben

Forum Søndag

Dit digitale Søndagsunivers

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos læserklubben