I Silkeborg er der mange vejarbejder og afspærringer i denne tid. Mandag gik et af de største vejprojekter de senere år i gang, da Silkeborg Kommune lukkede Nordre Ringvej for at påbegynde arbejdet på et kæmpekryds ved Viborgvej.


Indbyggerne i Sejs-Svejbæk tjener mest i Silkeborg Kommune. Flere af omegnsbyerne ligger også i top hvad angår gennemsnitlig indkomst.


Alternativet og Socialdemokraterne vil have fødsler tilbage til Silkeborg, og i regionsrådet foreslår de to partier en ny jordemoderdrevet fødeklinik fra 2022.


Med venlig hilsen Brian Holst, nyhedsredaktør Midtjyllands Avis